Get Adobe Flash player


แนะนำจังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นจังหวัดพระชาติภูมิของสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประวัติความเป็นมาของวัดเทวสังฆารามและหลวงพ่อดี พระอุปัชฌาย์ ผู้ให้กำเนิดสมณแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
และที่มาของโครงการหอพระประวัติสมเด็จพนะญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก